7 תשובות
מנהלת
ברור שמנהלת
מנהלת
לפי דעתי מנהלת כי היועצת בבית ספר שלנו עושה כלוםם פשוט כלום אז
לי עזרה יותר היועצת בעבר סו