תשובה אחת
הגדרות - טלפון - הרכז שיחות
ואת בוחרת תאופציה שאת רוצה