8 תשובות
על כל אחד מהמכתבים שנלחים לביתך קיים מספר בעל 4-6 ספרות.
הוא נמצא תחת הנמען
דוריס
תסתכלי על מעטפות של מכתבים שקיבלת, שם כתוב המיקוד שלך. זה 5 ספרות.
באתר של דואר ישראל יש "איתור מיקוד"
בבקשה ספר המיקוד רק לרשום את הכתובת.
נראלי את יכולה לבדוק בתא דואר שלך יכולהיות שרשום שם משהו..
או תבדקי דואר שהגיע אליך לאחרונה בטוח כתוב שם משהו כזה
אנונימיתת ששמחחה לעזור :PP
את יכולה להיעזר במציאת מיקוד באתר של דואר ישראל
את יכולה ליבדוק את הדואר של השכנים דרך אגב תתקשרי למודיעין 177 של הדואר יגידו לך
http://www.israelpost.co.il/zipcode.nsf/demozip