תשובה אחת
תגידי לה: "תגידי ...."
או שתכתבי הודעה למישהו ותגידי לה להקריא את ההודעה האחרונה שנשלחה ל....