7 תשובות
500 פרחים, וזה לא עושה כלום
500 פרחים
500 פרחים
500 פרחים
500 פרחים אבל לא משתנה כלום
ברגע שמגיעים ל500 פרחים, מקבלים אוטומטית תג של עונה בכיר
צריך 500 פרחים, כשמגיעים ל500 פרחים זה ישר הופך לעונה בכיר/ה