7 תשובות
שואל השאלה:
דרגת*
אנונימי
לא לעשות ספאמים ודברים שיכולים להוריד לך אמינות וזה יעלה לבד בסופו של דבר.
שואל השאלה:
מה זה ספאמים?
אנונימי
כל יום זה עולה לבד
לכתוב שאלה לא רצינית, או מטומטמת
לא להספים ופשוט לעזור פה לאנשים, לא לפרום את חוקי האתר
נקודות אמינות עולות כל יום באופן אוטומטי במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
מ-20 נקודות אמינות ועד 50 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל יום בנקודה אחת בלי קשר לפעילות שלך באתר וזה במידה ולא עברת על החוקים באתר.
מ-50 נקודות אמינות ועד 70 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל יום בנקודה אחת במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
מ-70 נקודות אמינות ועד 90 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל יומיים בנקודה אחת במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
מ-90 נקודות אמינות ועד 100 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל שלושה ימים בנקודה אחת במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
במידה ועברת על חוקי האתר והורידו לך נקודות אמינות, הנקודות לא יעלו לך ביום שלמחרת במשך 24 שעות, והם יתחילו לעלות רק לאחר 24 שעות, כלומר הספירה של הימים שאתה פעיל תחל רק לאחר 24 שעות מאז הורידו לך נקודות אמינות.