תשובה אחת
זה תלוי במה שקרה לו וגם בחנות שתלכי אילה