2 תשובות
איזה כתב?
שואל השאלה:
הלוגו כאילו של הקרדיט שזה שקוף כזהה
אנונימית