4 תשובות
בהגדרות > סירי & חיפוש
ואז אמור להיות שם איפשהו
תשנה בהגדרות.
אתה מתכוון שהיא לא שומעת. כתוב לה שתשמע זה אמור לפתור את זה
אולי היא בדיכאון, תשאל אותה