תשובה אחת
אתה יכול להגיד לה שאם זה נאבד לה יהיה נחמד מצידה להביא לך 100, אבל אם לא אז לא קרה כלום אתה תעשה אותו שוב ותקבל שוב פעם 100 אני בטוחה בזה :)