תשובה אחת
כן אבל עדיף באמת שתעשה את זה כשתלך לישון תפעיל את זה שזה יעדכן את עצמו בלילה ואז אתה לא צריך לחכות וישר בבוקר יהיה לך עדכון וזהו