2 תשובות
מזתומרת איזה קוד מה הוא עושה איזה סוג אפליקציה
השאלה שלך לא מובנת בכלל תפרט יותר