תשובה אחת
כלום תחשבי על הפעם הבאה תחשבי טוב יהיה טוב