5 תשובות
אני
אני מאוד אוהבת אותה
האודיסאה נמצאת לי בדם
אני