2 תשובות
בככלי שיער לא צומח על עור מצולק/פגום/שרוף וכו'..
שיער לא צומח על עור עם צלקת או שנשרף