תשובה אחת
נסי בספריות ההורדה של גופני חינם שבתגית "תוכנות חינם, גופנים".
מערכת סטיפס