4 תשובות
אחד שמכאיב לעצמו.
מישהו שנהנה שכואב לו נהנה לסבול.
מזוכיסט זה אחד שאוהב לקבל מכות
מישהו שנהנה כאשר כואב לו, לא בהכרח שהוא פוגע בעצמו לבד.