תשובה אחת
אסוס אבל הפלטפורמה
די בטוחה שהם לא במלאי כרגע אבל כן יש שם פשוט תחכי שיחזור