2 תשובות
אז איך כתבת את השאלה? ותנסי לנתק אותה ולחבר שוב, או למצוא בלוח הבקרה את ההגדרות של המקלדת.
בהצלחה!
שואל השאלה:
נו איך כתבתי...
NH
באותו הנושא: