4 תשובות
להיות מחובר לאתר הרבה זמן, להיות פעיל פה.. זה משיג עוד נקודות אמינות.
שאלות שלא מתאימות לחוקים, הנאמנים מוחקים שאלות לפי הכללים..
כן אפשר תמיד להרוויח אותם.
אממ את יכולה להגיש בקשה לנאמנות.. או משהו כזה
הורדה:
אם עשית משהו שעובר על חוקי סטיפס יורידו לך אמינות לפי גודל העבירה...
הוספה:
בערך כל יום נוספות לך נקודות לאט לאט:) בעיקרון כל יום נוספת אחת:)
נקודות אמינות עולות כל יום באופן אוטומטי במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
מ-20 נקודות אמינות ועד 50 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל יום בנקודה אחת בלי קשר לפעילות שלך באתר וזה במידה ולא עברת על החוקים באתר.
מ-50 נקודות אמינות ועד 70 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל יום בנקודה אחת במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
מ-70 נקודות אמינות ועד 90 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל יומיים בנקודה אחת במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
מ-90 נקודות אמינות ועד 100 נקודות אמינות, זה יעלה לך כל שלושה ימים בנקודה אחת במידה ואתה פעיל כל יום ולא עובר על חוקי האתר.
במידה ועברת על חוקי האתר והורידו לך נקודות אמינות, הנקודות לא יעלו לך ביום שלמחרת במשך 24 שעות, והם יתחילו לעלות רק לאחר 24 שעות, כלומר הספירה של הימים שאתה פעיל תחל רק לאחר 24 שעות מאז הורידו לך נקודות אמינות.

נקודות אמינות יורדות לך במידה ועברת על חוקי האתר, וזה במידה ודיווחו עליך והדיווח מוצדק, או שנאמן ראה את השאלה או התשובה שלך וראה שזה עובר על חוקי האתר אז הוא יכול למחוק לך ולהוריד לך נקודות אמינות.
נקודות אמינות יורדות ידנית על ידי הנאמנים וזה במידה והנאמנים ראו שעברת על חוקי האתר.
במידה ואתה חושב שהמחיקה של השאלה או התשובה אינה מוצדקת, אתה יכול תמיד לפנות לנאמן בכיר ולהתלונן על כך, ואם הנאמן בכיר יראה שמחקו לך והורידו לך באופן שלא מוצדק, הוא יוכל לשחזר לך את השאלה או התשובה ולהחזיר לך נקודות אמינות.

במידה והגעת ל-100 נקודות אמינות יש לך את אחד מארבעת התנאים להשגת תפקיד הנאמנות.
ואלו הם ארבעת התנאים:
1. צריך להיות מגיל 15 ומעלה.
2. צריך שיהיה לך 100 נקודות אמינות.
3. צריך להשיג 3000 פרחים.
4. צריך וותק של שנה וחצי באתר, ושנה מאז החסימה האחרונה במידה והיתה.
לאחר שיש את כל התנאים האלה, אפשר לפנות לצור קשר או לנאמן בכיר ולנמק מדוע מגיע לך להיות נאמן, ואם הם יחליטו שמגיע לך, תוכל להיות נאמן.
1) המטרה של דירוג האמינות היא למדוד כמה המשתמשים באתר "אמינים". מה הכוונה? ככל שיש למשתמש שלך יותר נקודות אמינות, ככה זה אומר שאת עוברת פחות על חוקי האתר.
---
2) איך מעלים את דירוג האמינות?
קיימים 2 תנאים שיש לענות עליהם על מנת שנקודות אמינות יתווספו למשתמש, והם:
1) על המשתמש לשמור על חוקי האתר.
2) על המשתמש להפגין פעילות באתר.

חשוב לציין: מס' הימים שבהם דירוג האמינות עולה והתלות בפעילות המשתמש, תלויים בדירוג האמינות הנוכחי של המשתמש.
---
3) איך מורידים את דירוג האמינות? כשעוברים על חוקי האתר. יש קובץ שלם של חוקים (אצרף קישור למטה), שלפיו צריך לפעול ואסור לעבור על החוקים. ברגע שאת עוברת על החוקים, את נענשת בעזרת מחיקה והפחתת נקודות אמינות.
---
4) יש מספרי נקודות מסוימים שכאשר מגיעים אליהם מקבלים עונש או אפשרות כלשהי, והם:

100 נק' - תנאי אחד מתוך חמישה לנאמנות.
מתחת ל50 נק' - אין יותר אפשרות להשתמש בכלי העריכה בשביל לערוך שאלות או תשובות.
מתחת ל30 נק' - נחסמים למספר ימים בהתאם למספר אשר נותר בשביל להשלים ל30 נקודות.
מתחת ל20 נק' - נחסמים לצמיתות מן האתר.