תשובה אחת
עושים על הכפתור של התגובה ויש למעלה בצד כזה edit לחצים על זה, ואז מופיע איקס אדום ליד התגובה כך שאת יכלה ללחוץ על זה ולמחוק