תשובה אחת
לא כדאי לך לרדת הקבצה בפיסיקה רק בגלל מבחן אחד.
אח''כ יהיה לך נורא נורא קשה לעלות וזה יהרוס לך את הכל.
את יכולה להתייעץ עם המורה אבל אם תראי שהקצב לימוד,
ומה שמלמדים שם קשה לך גם החומר - תרדי.
הכל תלוי בך