תשובה אחת
אני רושמת את זה מלא פעמים ומשננת מלא מלא מלא מלא עד שאני רואה שאני זוכרת קיצור לחרוש