6 תשובות
Literally - פשוטו כמשמעו
זאת אומרת שמה שאמרת הוא לא רמז הוא ביטוי. מה שאמרת אליו התכוונת בדיוק
במשמעותו המדויקת.
התרגום של זה זה "באופן מילולי" באנגלית, לרוב משתמשים בזה כשרוצים להדגיש דברים ואת האמיתות שבהם, נגיד:
אני קמתי ליטרלי 2 דקות לפני השיעור.
זה מדגיש שזה היה בדיוק 2 דקות ואת לא מגזימה
בדיוק מה שאמרתי^
וזה לא נכון "באופן מילולי" אם תחפשי את זה בטרנסלייט זה ירשום "פשוטו כמשמעו" או במשמעותו המדוייקת.
עכשיו למה לא נתת לי פרח
^ חחח מה זה המרמור הזה, אמרתי את התרגום כמו שאני מבינה אותו, לא חיפשתי בגוגל טרנסלייט וסתם שתדע שזו לא סמכות עליונה... התרגום שלי הוא מדויק מאוד