3 תשובות
אולי הכוונה היא לבארני סאנדרס?
ברני סנדרס
ברני סאנדרס