2 תשובות
זה מבחן שמדמה בגרות שנכנס לציון הגשה שלך ויכול להציל אותך בבגרות אם תוציא בו ציון טוב
זה נקרא ציון מגן, זה יכול להוסיף לך כמה נקודות בבגרות במידה ויהיה לך ציון טוב