2 תשובות
מראה את הדרך לפתרון
תוכיחי שEBCF מקבילית לפי המשפט מרובע ובו זוג צלעות שוות ומקבילות הוא מקבילית,
ואלכסוני מקבילית חוצים זה את זה כך שFC=AF,
FC || EB מה שאומר שAF || EB, המרובע מקבילית לפי המשפט שמרובע ובו זוג אחד של צלעות נגדיות שוות ומקבילות ההוא מקבילית