2 תשובות
בהגדרות, ב"רקע"
תיכנסי להגדרות ואז תיכנסי לרקע (רקע תכלת עם פרח לבן)