9 תשובות
חוצה את הצלע אותה הוא פוגש לשני חלקים שווים.
חוצה את הצלע לשנים קטעים שווים.
שואל השאלה:
מה הוא לא חוצה גם את זווית הראש?
אנונימית
לא.
כי במשולש רגיל אין זווית ראש.
הוא מחלק את הזווית ממנה הוא יוצא, לא חוצה אותה
שואל השאלה:
מטגנת לא הבנתי אותך...
אנונימית
הוא כן מחלק את הזווית, אבל לא לשתי זוויות שוות אלא לסתם זווית ועוד זווית אחרת
שואל השאלה:
אה אוקיי
אנונימית
לא, אם תיכון הוא במשולש רגיל אז הוא לא חוזה את זווית הראש, אם הוא במשולש רגיל אז הוא רק עונה על ההגדרה של תיכון בפני עצמה שזה לחלק את הצלע לשני קטעים שווים.