3 תשובות
איך זה יחייב אותך בלי אשראי?
שואל השאלה:
דרך הטלפון שלי או התז לא ??