2 תשובות
איך הוא ? מה איתו ?
על דברים מהמחלקה , אם הוא זוכר שהיה ככה וככה
איך עבר היום, איך הוא מרגיש, איפה הוא גר, מה הוא עושה אחרי, אם הוא אוהב ככה וככה,