5 תשובות
כן רוצים אבל להאריך אותו.
בעיקרון כן אבל מדברים על הארכה של הסגר...
אמורים להעריך אותו, אבל בעיקרון כן.
אמור.
רגע רגע רגע ה21 זה היום האחרון או כבר זהו אפשר לצאת?