4 תשובות
כן זה גובה מעולה
כן למה לא
כן, סטנדרטי לחלוטין!
מה לא?