6 תשובות
איילון
איילון
כותבים אילון, לא איילון. איילון זה כמו איילון צפון.
כן הרגשתי שלמרות שכולם אמרו מי הודח נחוץ לכתוב את השם שלו נכון