תשובה אחת
כן
החזקה הכי גבוהה של פונקציה לינארית היא 1, לכן במכפלה של שתי פונקציות שהחזקה הכי גבוהה בהן היא אחד- החזקה הכי גבוהה תהיה 2 לפי חוקי חזקות, ותתקבל פונקציה ריבועית
(x^1*x^1=x^2)