6 תשובות
How much
שואל השאלה:
עוד דוגמה:
How much/many do you pay for this shoes?
How much does it cost?
How much do you pay for this shoes?
שואל השאלה:
בטוח?
כן, תחשוב ככה: how many זה למשהו שניתן לכמת אותו בשל עצמו כמו 5 כבשים או 2 כדורים, אבל אתה לא יכול להגיד 20 כסף ו4 מים אז אתה משתמש בhow much.
How much-מספר
How many-כמות של משהו למשל how many pineapples do you have