2 תשובות
אם זה כמה שערות אחדות אז זה לא עושה קרחות.
נשירה מרובה כן עלולה להוביל לקרחות,
אבל כמובן שיש תכשירים וכל מיני לטיפול בזה
באותו הנושא: