9 תשובות
אני מאמי
ביצ אנ סאנ אנ ביצ
דנה שניר
יהלומים לנצח
הי י כאן חנית בן יהודה