4 תשובות
לי יש הוט והרידו גם משם..
בטח לא הצליח להם או משהו
נסגר כי הוא פחות הצליח לפי מה שהבנתי והחינוכית עבר לשם במקום כי שם יותר מוצלח
סגרו אותו והחליפו לכאן חינוכית