3 תשובות
שיהיה אוזן קשבת וינסה לעזור, שיהיה ברגעי שפל, שיהיה ספונטני כמוני
כנות
כבוד
רגישות
1. תוציא איתי את הזבוב שלי לחרבן ב3 בלילה.
2. תבין אותי בסימנים עם העיניים/פרצופים.
3. שהיא תסמוך עליי לשתף אותי בכל הקשיים שלה.