2 תשובות
אמורים להיות לך הפרשות לפני
לפני הפעם הראשונה צריכה להיות לך הפרשה חומה כזאת.
אנונימי