2 תשובות
לא מאשרת.. למה אני צריכה אנשים שאני לא מכירה
אנלא מאשרת אנשים שאני מכירה..