10 תשובות
מה השאלה
מה השאלה?
איזה שאלה את צריכה?
מה השאלות?
שואל השאלה:
עם מי אני יכול להתכתב בפרטי?
שואל השאלה:
אשמח להתכתב עם מישהו בפרטי בשביל עזרה
שואל השאלה:
בבקשה מתחנן שמישהו יעזור לי בפרטי
איתי.
שואל השאלה:
נו באמת אני לא יכול לשלוח הודעה בפרטי כי אין לי מספיק פרחים תוכל לשלוח לי הודעה באינסטגרם?
danielshlinan
שואל השאלה:
בבקשה שמישהו יענה לי ההורים שלי יהרגו אותי אם אני מקבל ציון לא טוב בבקשהה
תשלחו לי הודעה באינסטגרם כי אין לי מספיק פרחים להתכתב כאן danielshliman