10 תשובות
כן
בוודאי
אוקיי
אבל מה השאלהה??
שואל השאלה:
מה זה פונקציה??
פונקציה זה שלכל נגיד ערך של x בגרף יש רק ערך אחד של y,
שואל השאלה:
פליז תענו המבחן עוד איזה דקה מתחיל
שואל השאלה:
אבל איך אני יודעת מה זה x ומה זה y
X זה הציר שלרוחב בגרף לרוב הוא מתאר את הזמן y זה הציר שלגובה