תשובה אחת
כן, יש לי כמה חברים מאמריקה שהכרתי בטמבלר.