2 תשובות
מסתפרים!
לכי לספר הוא ידע כבר מה לעשות
באותו הנושא: