4 תשובות
כן 82 כמעט הכל פתוח
שואל השאלה:
כתוב באתר של הidf שלוחם רגלי באיסוף קרבי אפשר 97 ו82 אפשר רק לוחם רכוב אבל באתר מתגייסים כתוב 82
אנונימי
מה שכתטב במתגייסים