5 תשובות
מצטרפת לשאלה
לא
יכולים, אבל החמאס צריכים המון דיוק, והמון, המון מזל
יכולים... תלוי בעיקר בכיוון הרוח
כן