4 תשובות
כן
כן
אם הוא חותך את ציר האיקס אז Y שלו 0 ואם הוא חותך את ציר הY אז האיקס שלו הוא 0.
אם נתון לך שנקודה B עוברת דרך ראשית הצירים אז הנקודה היא 0,0