2 תשובות
כן.. עדיף לתת לו את הזמן שלו לבד
כן, כי זה מעציב עוד יותר: (